Polowanie zbiorowe (Wierzawice) – 29 listopada 2009 r.