Prace gospodarcze przy budowie kapliczki.

17 września 2011 r. z inicjatywy Kol. Łowczego Krzysztofa Kałużnego na „Ruskim Mostku” odbyły się prace gospodarcze przy budowie kapliczki.

FOTKI