Po udanym polowaniu Kolega Dąbrowski Władysław z synem Krzysztofem (dzik 101kg po wypatroszeniu)