POLOWANIE HUBERTOWSKIE

POLOWANIE HUBERTOWSKIE.

W dniu 5 listopada 2011 roku na „Ruskim mostku” odbyło się uroczyste spotkanie myśliwych z naszego Koła. Wspólne polowanie poprzedziła Msza Św. celebrowana przez proboszcza Wąsosza ks. Jana Węgielskiego, połączona z poświęceniem kapliczki św. Huberta. Podziękowano wszystkim kolegom, którzy włożyli swój trud w budowę. Kol. Kałużny Krzysztof (jako pomysłodawca) i Kol. Jakubowski Wojciech (jako główny wykonawca) otrzymali pamiątkowe upominki. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń łowieckich. Z upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Lesznie Kol. Jerzego Maćkowskiego Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono Kol. Biernackiego Stanisława, a Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej Kol.: Dąbrowskiego Władysława, Jakubowskiego Zbigniewa, Ławniczaka Edwarda, Łobacza Wacława, Nagłowskiego Jana, Praczyka Jana, Prokockiego Stanisława. Dzisiejszy dzień utkwi w pamięci szczególnie kolegom: Kłodzińskiemu Tomaszowi, Papmelowi Łukaszowi i Pawlakowi Piotrowi, którzy przystąpili do uroczystego ślubowania. Po trzech symbolicznych miotach, polowanie zakończyło się biesiadą myśliwską.

FOTKI