Pokot po polowaniu w obwodach okręgu PZŁ w Lesznie – 5 luty 2012 r.

Koło „Dzik” reprezentowali Kol. Łowczy Kałużny Krzysztof i Kol. Gęsicki Bogdan. Na pokocie znalazło się: 324 lisów, 10 kun, 2 tchórze, 1 jenot.