Polowanie Hubertowskie – Ruski Mostek – 9 listopada 2013 r.