Prace społeczne rejon Góra – naprawa urządzeń łowieckich 11 października 2014 r.