Polowanie hubertowskie 2014

Polowanie hubertowskie 2014.

W dniu 8 listopada 2014 roku myśliwi z KŁ „Dzik” w Wąsoszu rozpoczęli sezon łowiecki polowań zbiorowych. Wspólne polowanie poprzedziła Msza Św. przy kapliczce św. Huberta, na tzw. „Ruskim mostku”, celebrowana przez proboszcza Chróściny ks. Jarosława Grabarka. Po nabożeństwie przyjęliśmy do grona myśliwych naszego Koła Kol. Jacka Chmielewskiego, który złożył uroczyste ślubowanie myśliwskie. Na pokocie znalazły się dwie łanie oraz dwa lisy. Królem polowania został Kol. Daniel Raszke, a vice-królem Kol. Adam Adamski. Po trzech miotach, polowanie zakończyło się biesiadą myśliwską.

GALERIA