Polowanie zbiorowe Ruski Mostek 4 stycznia 2015 r.