Polowanie zbiorowe – Ruski Mostek 29 listopada 2015 r.