Zasiedlanie łowiska populacją zająca – 27 lutego 2016 r.