Zasiedlanie łowiska populacją kuropatwy – 4 maja 2016 r.