Prace w łowisku – Wierzawice – 13 sierpnia 2016 r.