Prace w łowisku Ruski Mostek – 13 sierpnia 2016 r.