Zasiedlanie łowiska populacją zająca – marzec 2017 r.