Walne Zgromadzenie.

W dniu 22 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Koła. Na tegorocznym spotkaniu z funkcji Sekretarza naszego Koła zrezygnował Kol. Andrzej Dąbrowski. Nowym Sekretarzem został wybrany Kol. Piotr Prokopczak.