Prace przy stołach – Ślubów. Koszenie trawy i ogólne porządki. Wykonał Hubert Gleń i Marcin Łobacz.