Wierzowice, deputaty – ambona zniszczona przez piorun.

Wierzowice, deputaty – ambona zniszczona przez piorun.