HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 17 „DZIK” W WĄSOSZU

Data założenia koła: 1948 r.

Założyciele Koła: Jan Frąckowiak i Marek Ostrowski.

Koło Łowieckie nr 17 „Dzik” w Wąsoszu powstało w 1948 roku, jako drugie w powiecie górowskim, dlatego początkowa nazwa to „Dzik” nr 2. Dwadzieścia lat później, w roku 1968, do koła należało 33 członków i dzierżawiło ono dwa obwody łowieckie. Wiosną 1968 roku na walnym zgromadzeniu dokonano podziału koła, w wyniku którego powstało drugie koło „Rogacz”. Koło Łowieckie „Dzik” zrzeszało 17 członków, którzy gospodarowali w obwodzie Ślubów o powierzchni 4870 ha. Prezesem koła został Mirosław Adamski, który nieprzerwanie pełnił tę funkcję przez 25 lat (zmiany w zarządzie następowały jedynie na pozostałych stanowiskach). Za swoje zasługi dla łowiectwa był on wielokrotnie odznaczany m.in. Medalami Zasługi Łowieckiej: złotym, srebrnym i brązowym. W roku 1988 dzięki staraniom zarządu koła nastąpiło powiększenie obwodu.

Członkowie koła przywiązują dużą wagę do strzelectwa myśliwskiego. Wielokrotnie uczestniczyli w mistrzostwach Polski, zdobywali pierwsze miejsca w zawodach wojewódzkich i okręgowych, osiągali również Wawrzyny Strzeleckie PZŁ. W roku 1996 reprezentacja koła zdobyła II miejsce w mistrzostwach Polski kół łowieckich (w nagrodę otrzymała 15 żywych zajęcy do zasiedlenia w obwodzie). Koło wraz z innymi górowskimi kołami było inicjatorem budowy i jest współwłaścicielem strzelnicy myśliwskiej, mieszczącej się na terenie naszego obwodu (Góra). Odbywają się na niej zawody o Puchar Burmistrza Góry, o Złotą Kaczkę, o Puchar Prezesa Koła i inne imprezy myśliwskie. Nad bezpieczeństwem czuwają instruktorzy i sędziowie strzelectwa myśliwskiego: Andrzej Adamski, Piotr Karbowiak, Zbigniew Jakubowski, Krzysztof Kałużny i Stefan Galus. Członkowie koła – Andrzej Adamski, Zbigniew Jakubowski posiadają klasę mistrzowską strzelectwa myśliwskiego. Aktualnie koło dzierżawi obwód łowiecki nr 25 o powierzchni 7280 ha, w tym 2349 ha gruntów leśnych i 4931 polnych. Położony jest on w dolinie rzeki Barycz w powiecie górowskim, woj. dolnośląskie. Dominującymi gatunkami zwierzyny bytującej w naszym obwodzie są: dziki, sarny, jelenie i lisy. Roczne pozyskanie zwierzyny wynosi średnio 10 jeleni (w tym 4 byki), 100 saren (w tym 38 rogaczy) i 60 dzików. Od szeregu lat daje się zauważyć poważny spadek populacji zwierzyny drobnej. W tym celu zasiedla się łowisko w bażanty, kuropatwy i króliki z własnej hodowli. Hodowlą zajmuje się jej inicjator Stanisław Biernacki, który został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Myśliwi z nostalgią wspominają rozkłady tej drobnej zwierzyny. Podobnie jak wiele kół w kraju od kilkunastu lat nie organizuje się polowań na te gatunki. Od roku 1997 koło prowadzi intensywną hodowlę wolierową zwierzyny drobnej: bażantów, kuropatw szarych i skalnych oraz królików. Od sezonu 2007/2008 koło zajmuje się również introdukcją danieli. Zakupiono 10 sztuk łań cielnych i 3 byki, które z powodzeniem przystosowują się do warunków naszego obwodu. Nad ochroną łowiska przed kłusownictwem czuwa strażnik łowiecki Wacław Łobacz.