Polowanie na lisy

Polowanie na lisy. W dniu 15 lutego 2015 r. odbył się pokot polowania na drapieżniki w powiecie Góra. Pozyskano 16 lisów, 1 kunę i 1 norkę. Po 3 lisy strzelili kol. Łazik Mieczysław […]