Prace gospodarcze przy budowie kapliczki

Prace gospodarcze przy budowie kapliczki. 17 września 2011 r. z inicjatywy Kol. Łowczego Krzysztofa Kałużnego na „Ruskim Mostku” odbyły się prace gospodarcze przy budowie kapliczki. FOTKI